Geoscand AB startades 2016. Vi ska arbeta med att utveckla, producera och serva borriggar inklusive mätsystem.

I december 2019 levererades den första maskinen för testkörning till kund. I april 2020 ska formell leverans ske. Vi tar nu emot beställningar av GS8. Vi kommer att arbeta vidare med utveckling av en bandgående borrvagn som vi kommer att presentera i slutet av 2020.